top of page

Talitonuga Bahá’í
Bahá’í Beliefs ~

O le Fīlemū o le  Lalolagi ua fa‘amautinoaina mai e Bahá’u’lláh o se ‘ausiaga tele o le Tapua‘iga a le Atua; o le a Manumālō le Fīlemū i luga o atunu‘u uma, faigamālō uma ma tagata uma, i luga o tapua‘iga, ituaiga tagata ‘ese‘ese ma taualumaga uma o tagata soifua. O lenei o le vāega fa‘apitoa o le Upu a le Atua na folafolaina mai i lenei Fa‘aāliga.

2010_02_SAMOADSC_0105_014.JPG

Universal peace is assured by Bahá’u’lláh as a fundamental accomplishment of the religion of God; that peace shall prevail among nations, governments and peoples, among religions, races and all conditions of mankind.

Na fa‘ailoa mai e Bahá’u’lláh nisi o tulaga mo’omia e talafeagai mo se lalolagi Fīlemū ma le ‘aufa‘atasi. O nisi nei:

 • O le tafatasi o tagata soifua

 • O le aiā tutusa o tama‘ita‘i ma ali‘i

 • Su‘esu’eina tūto‘atasi o le mea moni

 • O le fa‘amutaina o le fa‘ailoga tagata

 • Fa‘apoloa‘iga o le a‘oa‘oina i se tulaga aoao tetele

 • O le tāgatasi o tapua‘iga

 • O le va‘ava‘alua o le fa‘asaienisi ma tapua‘iga

 • O le fa‘avaeina o le Fīlemu i le lalolagi

 • Tineia le tamaoaiga tele ma le mativa tele

 • O se fofō fa‘aleagaga mo fa‘afītauli i le tamao’āiga

 • E fautuaina le filifilia o se gagana aoao

 • E si‘itiaina le tūlaga o galuega e fa‘atinoina i le agaga ‘au‘auna i le tulaga o le tapua‘iga

O le isi tūlaga mo‘omia fou na fa‘aālia e Bahá’u’lláh o le tūlāfono ina ‘ia su‘esu‘eina tūto‘atasi le mea moni; ua fa‘apea mai ai, ina ‘ia leai se tasi e mulimuli tauaso atu i ona tupu‘aga ma ona tua‘ā. O lea la e tatau i tagata ta‘ito‘atasi uma ona va‘ai i ona ia lava mata, fa‘alogo i ona ia lava taliga ma su‘esu‘eina le mea moni e ia lava ina ia mafai ai ona ia mulimulita‘ia le mea moni ae lē o talitonuga sesē ma fa‘ata‘ita‘iga mai talitonuga o ona tupu‘aga.

Bahá’u’lláh emphasized certain principles that are necessary for a peaceful, united world. Among these are:

 • The oneness of humankind

 • Equality of women & men

 • Independent investigation of truth

 • Condemns all forms of superstition and prejudice

 • Compulsory universal education

 • The oneness of religion

 • Harmony between science and religion

 • The assurance of universal peace

 • Elimination of extremes of wealth and poverty

 • Adoption of an international auxiliary language

 • A spiritual solution to economic problems

 • Exalts work performed in the spirit of service to the rank of worship

Another new principle revealed by Bahá’u’lláh is the injunction to independently investigate truth; that is to say, no man should blindly follow his ancestors and forefathers. Nay, each must see with his own eyes, hear with his own ears and investigate the truth himself in order that he may follow the truth instead of blind acquiescence and imitation of ancestral beliefs.

bottom of page