top of page

O le Tala Faasolopito
~ History ~

“O le Fa’atuatuaga le suia lea a le Atua, e fa’avavau mai anamua, e fa’avavau i le lumana’i.”

“This is the changeless Faith of God, eternal in the past, eternal in the future.”
− Bahá'u'lláh

O se tasi o a’oa’oga e aupito i taua a Bahá’u’lláh o le mataupu o le fa’aaliga auiluma. O tapuaiga tetele e le o ni  malosiaga mavaevae ma le le feso’ota’i, peitai, o ni la’asaga o le faaalia faifai malie mai o se fa’amoemoega faaleatua e tasi, o le tapenaina o le tagata soifua mo galuega  o se augatupulaga ua loa ona folafolaina o lona fa’atagatamatuaina aoao.

To watch a short animation about Bahá'u'lláh, click here.

To learn more about ‘Abdu’l-Bahá and the centenary of His passing, click here.

01 Lilian Alai in sepia.jpg

One of the most important of Bahá’u’lláh’s teachings is the concept of progressive revelation.  The great religions are not separate and unrelated phenomena, but stages in the gradual unfoldment of a single divine purpose, the preparation of humankind for the tasks of the long promised age of its collective maturity.  

Ina ua faalauiloa e Shoghi Effendi, le Faatamā o le Faatuatuaga Bahá’í, le Fuafuaga o le Sefulu Tausaga i le 1953, sa taliaina e le tama'ita'i talavou e igoa ia Lilian Wyss, ma sa ia taunuu i Samoa i le masina o Ianuari 1954.  O le tolusefulu tausaga mulimuli ane, i le masina o Aukuso 1984, sa faaulufaleina i Samoa le ulua'i Mashriqu’l-Adhkár (Tafaoata o le Ta'uta'uina o le Atua) o le Pasefika i Saute.  

When the Guardian of the Bahá’í Faith, Shoghi Effendi, launched the Ten Year Crusade in 1953, a young woman named Lilian Wyss responded to his call, arriving in Samoa in January of 1954.  Thirty years later, in August of 1984, the first Mashriqu’l-Adhkár (Dawning Place of the Mention of God) in the South Pacific was dedicated in Samoa.  

O le ata lea o loo faaalia mai ai nisi o vaega tāua o le tala faasolopito o le Faatuatuaga Bahá’í i Samoa, e amata mai i le valaau a le Faatamā ma le taunuu mai i Samoa o le tama'ita'i o Liliani, se'ia oo mai i le 2010, le tausaga na ia toe fo'i atu ai i Australia, le atunu'u na fanau mai ai.

This timeline features some important historical events of the Bahá’í Faith in Samoa beginning with the call of the Guardian and the arrival of Lilian in Samoa and ending with her return to Australia, the country of her birth, in 2010.

TIMELINE.jpg

A fia silasila i se ata faamatala puupuu e faatatau i le talafaasolopito o le Faatuatuaga Bahá’í i Samoa ma le taunuu mai o le tama'ita'i talavou o Liliani Alai, oomi le fesoota'iga lea.

To watch a short film about the history of the Bahá’í

Faith in Samoa and the arrival of Lilian Ala'i, click here

bottom of page