top of page
Feliua'iga o le Soifuaga Lautele
Social Transformation ~

Ia aofia le lalolagi atoa i lau silafaga.

Let your vision be world embracing

— BAHÁ’U’LLÁH

O le faamoemoe o le Faaaliga a Bahá’u’lláh o le liuia'ina lea o le olaga i totonu ma le soifuaga lautele o le tagata soifua.

FAUSIAINA O FA’ALAPOTOPOTOGA & LIUGA  FA’ALEAGAGA

“E mafai ona ‘ausia le fa‘aleleia o le lalolagi i galuega lelei e faia i le loto mamā, atoa ma amioga e ta‘uleleia ma e tausa‘afia.”

Bahá’u’lláh

 

O le fausiaina o se lalolagi auiluma manuia e pei ona folafolaina mai e Bahá’u’lláh, e lē mafai ona ‘ausiaina i ni taumafaiga salalau solo o tagata ta‘itoatasi, tusa lava pē o lo‘o ia i lātou le fa’atōina ma le agaga fesoasoani. O se fa‘alapotopotoga e ‘aufa‘atasi i mafaufauga ma fa‘atinoga, e tatau ona fa‘avaeina muamua, tuputupua‘e ma fa‘apenā ona la‘asia mai lea malosi‘aga i lea malosi‘aga. O le ‘ausiaina o le va‘aiga tāgatasi a Bahá’u’lláh, e mo‘omia ai se punāvai o aofa‘iga fa‘atuputupula‘ia o tagata agava‘a i mua‘i a‘a o le fa‘alāpotopotoga, e faisaofaga atu ai mo le fa‘ataunu‘uina o le tele o galuega ‘ese‘ese. O nei galuega ‘ese‘ese o lo‘o fa‘aigoaina o se “polokalame fa‘alea‘oa‘oga” ma o i latou uma e ‘auai i lenei polokalame, ua latou fa‘amatalaina i ni tūlaga mata‘ina lō latou malamalama‘aga ma o se polokalame o lo‘o iai le malosi‘aga e līua ai amioga ma fauina le nofo fealofani o le lautele o tagata soifua. O le agaga moni o le Polokalame Fa‘alea‘oa‘oga, ‘ua o se soalaupulega faifaipea a ni uō o lo‘o i totonu o le afe ma afe o itu‘aiga o nofoaga – o alaalafaga, nu‘u, āoga, iunivesitē, ma fale faigaluega – ma ua latou mana‘omia e fai so latou sao mo le auiluma manuia o tagata soifua e ala i le fa‘aogāina o a‘oa‘oga a Bahá’u’lláh. A‘o fa‘atuputupula‘ia pea le aofa‘iga o sui auai i nei talanoaga, o le a fa‘apenā fo‘i ona galueina nei polokalame mo le ‘ausiaina fa‘atasi o sini fa‘aleagaga ma sini fa’aletino i nei nofoaga ta‘itasi.

O vāega 'autū o le Polokalame Fa’alea'oa'oga ua fa‘aigoaina o ‘Gaioiga Autu,’ e aofia ai 'ā'oga a tamaiti, le polokalame mo le atina'ega o tupulaga tau amata, li'o o su'esu'ega, ma mafutaga tatalo. 

The Revelation of Bahá’u’lláh is concerned with the transformation of both humanity’s inner life and social environment.

COMMUNITY BUILDING & SPIRITUAL TRANSFORMATION OF THE INDIVIDUAL

“The betterment of the world can be accomplished through pure and goodly deeds; through commendable and seemly conduct.”

Bahá’u’lláh

 

Building a global civilization envisaged by Bahá’u’lláh cannot be accomplished through the scattered efforts of individuals, no matter how devoted and well-meaning they may be. A community, unified in thought and action, has to come into being, grow, and move from strength to strength. Achieving Bahá’u’lláh’s unifying vision requires an ever-growing pool of people at the very grassroots of the community, capable of contributing to the accomplishment of the myriad tasks at hand. These myriad tasks are referred to as the ‘institute process’ and all engaged in the process describe in eloquent terms their experience of a process capable of transforming character and shaping social existence. The nature of the Institute Process is an ongoing conversation taking place among friends in thousands upon thousands of social spaces – neighbourhoods, villages, schools, universities, and workplaces – concerned with contributing to the advancement of civilization through the application of Bahá’u’lláh’s teachings. As the number of participants in the conversation grows, processes to achieve collective spiritual and material goals in each space are set in motion.

The principle elements of the Institute Process are referred to as ‘Core Activities’ and include children's classes, the junior youth empowerment programme, study circles and devotional gatherings. 

bottom of page